logo
Ochrona patentowa wyrobów
Wspólny Projekt MEDDEV-PATPOL
Wspólny Projekt MEDDEV-PATPOL

cel Cel: Rozwój i ochrona patentowa wyrobu medycznego 

dla kogo Dla kogo: Dla podmiotów wprowadzających wyrób na rynek po raz pierwszy

zakres Zakres usług

Patenty - rozwiązania innowacyjne w zakresie wyrobów medycznych

Przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania patentu poprzez zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO):
 • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i EPO w sprawach związanych ze zgłaszaniem wynalazków w celu ochrony patentowej,
 • przygotowanie podania, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i innych potrzebnych dokumentów,
 • nadzór nad terminami i wnoszenie opłat patentowych,
 • wykonywanie poszukiwań w literaturze patentowej.
 • Poszukiwania w literaturze patentowej:
  • w celu rozeznania stanu techniki (przed podjęciem prac badawczych, w celu uniknięcia prac nad rozwiązaniem problemu w ten sam sposób),
  • pod kątem zdolności patentowej (kiedy w wyniku prac powstaje wynalazek i chcemy o chronić),
  • pod kątem czystości patentowej (gdy wprowadzamy produkt na rynek i nie chcemy naruszać cudzych praw),
  • landscape (gdy potrzebujemy informacji biznesowych o konkurencji i ogólnie o pracach w danym obszarze),
  • przygotowanie profesjonalnych tłumaczeń dokumentacji.

Znaki towarowe (trademark) - ochrona znaków towarowych dla klientów OEM, OBL

Usługi związane udzieleniem praw ochronnych na znaki towarowe (potocznie nazywane „znakiem handlowym”, „znakiem firmowy”, „nazwą firmy ” lub „logiem) w Polsce, UE i innych krajach

 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie,
 • prowadzenie korespondencji z Urzędami w celu jak najszybszej rejestracji znaku,
 • nadzorowanie terminów i wnoszenie opłat.

Wzory przemysłowe (industrial design) - ochrona wzornictwa wyrobu medycznego
Aplikowanie o udzielenie prawa do rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędach RP, UE i innych krajach:

 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia wzoru przemysłowego,
 • prowadzenie korespondencji z Urzędami Patentowymi,
 • nadzór nad terminami i wnoszenie opłat rejestrowych,
 • wykonywanie poszukiwań w zbiorach zarejestrowanych wzorów przemysłowych.

Zmiany w rejestrach, licencje

 • Dokonywanie wpisów w rejestrach zmian związanych z własnością praw własności przemysłowej, takich jak przeniesienia prac (cesja), zmiany adresu bądź zmiany nazwy właściciela w stosunku do patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych praw.
 • Prowadzenie negocjacji z partnerami dotyczącymi opłat licencyjnych związanych z wykorzystaniem technologii lub leku.
 • Przygotowanie umowy licencyjnych związanych z dystrybucją lub umową OBL.
 • Rejestracja umowy licencyjnej w UPRP i innych urzędach.
MEDDEV
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

tel.: 22 300 54 31
kom:+48 508 354 544
kom: +48 791 480 270
Kontakt