logo
Wycofanie wyrobu z rynku (Product recall)
Oferujemy ubezpieczenia AXA
Oferujemy ubezpieczenia AXA

cel Cel: Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku (Product recall)

dla kogo Dla kogo: Dla podmiotów wprowadzających wyrób na rynek po raz pierwszy

zakres Zakres stosowania : Ubezpieczenie Product Recall jest uruchamiane w przypadku akcji wycofywania produktu z rynku. Wycofanie może być dobrowolne bazując na własnych informacjach/badaniach lub przymusowe na podstawie stosownych decyzji uprawnionych organów administracji państwowej. Decyzja o podjęciu akcji wycofywania produktu z rynku podejmowana jest dla produktów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa konsumenta lub innej osoby.

W ramach ubezpieczenia Ubezpieczyciel ponosi koszty związane z wycofywanym produktem w zakresie:

 • kampanii informacyjnej,
 • śledzenia,
 • sortowania,
 • transportu,
 • składowania,
 • utylizacji,
 • nadgodzin,
 • dodatkowego zatrudnienia,
 • zakwaterowania.

Zakres terytorialny może obejmować cały świat.

Wynik umowy: wybór optymalnych ryzyk objętych ubezpieczeniem

korzysci  Zalety  :

 • Przeciwdziałanie stratom finansowym wynikającym z incydentów medycznych związanych z wyrobem.

dane  Dane wejściowe:

 • Informacje o klasie , rodzaju wyrobu i rynku docelowym. 

koszt  Koszt i czas:

 • Zależy od sumy ubezpieczenia i ryzyk związanych z użytkowaniem wyrobu.
MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt