logo

Nasze cele

Naszym celem jest przede wszystkim przeprowadzenie kompleksowej, szybkiej i optymalnej pod względem kosztowym oceny wyrobu. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy klient zrealizuje wypracowany plan działania i udostępni nam niezbędne informacje, w określonym czasie. Z naszej strony staramy się przekazać klientowi niezbędne umiejętności, aby w przyszłości mógł już samodzielnie oznakowywać różne warianty pierwotnego wyrobu lub podobne grupy produktowe.

Powyższe założenia determinują model naszej współpracy z klientem. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu wspólnie z klientem ustalamy cele projektu i główne jego tezy. Jeśli nie wierzymy, że jesteśmy w stanie zrealizować powierzonego nam zadania lub wiemy, że ktoś inny mógłby to zrobić lepiej niż my, to nie proponujemy naszych usług.

Specyfika projektów realizowanych przez Grupe TQMC sprawia, że na co dzień pracujemy z członkami zarządów, osobami odpowiadającymi w firmach za najważniejsze kwestie strategiczne. Zawsze zależy nam na stworzeniu efektywnego zespołu projektowego, dlatego staramy się aby uczestniczył w nim konsultant i wyznaczony pracownik lub pracownicy klienta. Zespół taki, pracując u klienta, wspólnie określa kluczowe kierunki prac, przygotowuje analizy i rekomendacje oraz często nadzoruje ich wdrożenie. Rozwiązania wypracowane wspólnie są szybciej akceptowane przez klienta i posiadają "wewnętrznych naturalnych promotorów". Taka współpraca umożliwia również najszybszy transfer wiedzy i umiejętności – w obu kierunkach: my szybciej poznajemy specyfikę wyrobu, zaś naszym klientom jesteśmy w stanie przekazać nasze narzędzia i metodykę postępowania.

Jeśli wspólnie stworzone rozwiązania są skutecznie wdrożone, to cieszymy się, że udało nam się osiągnąć cel – dostarczyć zakładaną wartość klientowi.

MEDDEV
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

tel.: 22 300 54 31
kom:+48 508 354 544
kom: +48 791 480 270
Kontakt