logo

Nasze cele

Ocena zgodności wyrobów medycznych
Ocena zgodności wyrobów medycznych

Naszym celem jest przede wszystkim przeprowadzenie bezpiecznej, kompleksowej i  szybkiej oceny zgodności wyrobu. Miernikiem osiągnięcia tego celu jest skrócenie o połowę średniego czasu potrzebnego na wprowadzenia wyrobu medycznego  na rynek UE,  który obecnie wynosi  2 miesiące dla klasy I9 miesięcy dla klas II i III. 

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy klient zrealizuje wypracowany plan działania i udostępni nam niezbędne informacje, w określonym czasie. Z naszej strony staramy się przekazać klientowi niezbędne umiejętności, aby w przyszłości mógł już samodzielnie oznakowywać różne warianty pierwotnego wyrobu lub podobne grupy produktowe.

Powyższe założenia determinują model naszej współpracy z klientem. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu wspólnie z klientem ustalamy cele projektu i fazy przebiegu. Jeśli nie wierzymy, że jesteśmy w stanie zrealizować dany projekt  lub wiemy, że ktoś inny mógłby to zrobić lepiej niż my, to nie proponujemy naszych usług.

Specyfika projektów realizowanych przez MEDDEV sprawia, że na co dzień pracujemy z członkami zarządów, osobami odpowiadającymi w firmach za najważniejsze kwestie strategiczne. Zawsze zależy nam na stworzeniu efektywnego zespołu projektowego, dlatego staramy się aby uczestniczył w nim konsultant i wyznaczony pracownik lub pracownicy klienta. Zespół taki, pracując u klienta, wspólnie określa kluczowe kierunki prac, przygotowuje analizy i rekomendacje oraz często nadzoruje ich wdrożenie. Rozwiązania wypracowane wspólnie są szybciej akceptowane przez klienta i posiadają "wewnętrznych naturalnych promotorów". Taka współpraca umożliwia również najszybszy transfer wiedzy i umiejętności – w obu kierunkach: my szybciej poznajemy specyfikę wyrobu, zaś naszym klientom jesteśmy w stanie przekazać nasze narzędzia i metodykę postępowania.

Jeśli wspólnie stworzone rozwiązania są skutecznie wdrożone, to cieszymy się, że udało nam się osiągnąć cel – dostarczyć zakładaną wartość klientowi.

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt