logo

Komunikacja i współpraca

W ramach obsługi klientów oferujemy dwa rodzaje komunikacji ustną (telefoniczną) i pisemną (raport). Każda z form kontaktu różni się pod względem kompletności i odpowiedzialności stron za przekazywane informacje. Pomoc telefoniczna nie jest objęta klauzulą poufności i nie stanowi informacji, za które MEDDEV ponosi odpowiedzialność, odwrotnie jest w przypadku informacji pisemnej (w formie raportu, ekspertyzy).

Wszelkie informacje przekazywane telefonicznie są jedynie poglądowe i nie mogą być traktowanej jako decydujące w danej sprawie. Dopiero informacja w formie pisemnej jest traktowana jako wiążąca, kompletna i wiarygodna.

Warunki przekazywania informacji w formie pisemnej

 • przesłanie danych kontaktowych w formularzu zapytań lub mailowo
 • opisanie wyrobu w formie linka do strony www, zdjęcia lub krótkiego tekstu
 • podanie roli jaką pełni podmiot na rynku (producent, importer , dystrybutor, autoryzowany przedstawiciel)
 • przekazanie informacji w zakresie konkretnych potrzeb i problemów (np. brak oznakowania CE dla wyrobu) uzgodnienie zakresu, kosztów i czasu realizacji usługi
 • podpisanie umowy (wraz z klauzulą o poufności)
 • przekazanie dokumentacji wyrobu wraz z informacje o jego składzie i zastosowaniu
 • zatwierdzenie zrealizowanych etapów prac w postaci "protokołu odbioru"
 • wystawienie faktur/y z ustalonym terminem płatności
 • wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności na wyroby nieposiadające norm zharmonizowanych lub/i zakwalifikowane do niższych klas bezpieczeństwa, dla których wystarczająca jest samodzielna ocena zgodności.
 • zakończenie i ocena współpracy w formie krótkiej ankiety
 • otworzenie stałej linii konsultacyjnej w zakresie wyrobu poddanego ocenie zgodności

Wyniki usług doradczych są przekazywane w formie pisemnej (raportu), które są traktowane jako wiążące, kompletne, wiarygodne i mogą podlegać roszczeniom za wadliwe wykonanie.

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt