logo

Procedury oceny zgodności

Jeśli wyrób ze względu na sposób działania został uznany jako wyrób medyczny, niezbędne jest wykazanie, że wyrób lub proces produkcyjny zastosowany przy jego wytwarzaniu, został właściwie oceniony, wykonany oraz, że zapewniono jego zgodność z wymaganiami zasadniczymi.

Podmiot wprowadzający wyrób do obrotu lub do używania, musi przeprowadzić procedurę oceny zgodności, odpowiednią dla klasy wyrobu.

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub przekazaniem do badań klinicznych lub oceny działania, producent lub autoryzowany przedstawiciel zobowiązany jest zobowiązany jest samodzielnie lub pod nadzorem jednostki notyfikowanej, do przeprowadzenia oceny zgodności z uwzględnieniem wyników każdej oceny i weryfikacji, które zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami na pośrednich etapach wytwarzania.

Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka, niesterylnych i bez funkcji pomiarowej, wytwórca samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i oznakowuje swój wyrób znakiem CE.

Natomiast, niezbędne jest uczestnictwo w procedurze oceny zgodności, jednostki notyfikowanej dla wyrobów o wyższych klasach ryzyka, innych niż wyroby wykonane na zamówienie, wyroby do badań klinicznych, wyroby do oceny działania i wyroby wykonane przez użytkownika, są to:

  • wyroby medyczne klasy I, z funkcją pomiarową,
  • wyroby medyczne klasy I, sterylnych,
  • wyroby medyczne klasy I - narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku
  • wyroby medyczne klasy II a,
  • wyroby medyczne klasy II b,
  • wyroby medyczne klasy III.
MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt