logo
Kwalifikacja wyrobu na medyczny

cel   Cel:  Określenie czy wyrób spełnia definicja wyrobu medycznego i/lub został prawidłowo sklasyfikowany 

dla kogo   Dla kogo: 

 • dla wszystkich planujące produkcję lub import wyrobów medycznych, w tym import i sprzedaż wyrobów pod własną marką (Own Brand Labelling)
 • dla tych którzy nie są pewni czy wyrób jest wyrobem medycznym (np. należy do kategorii wyrobów granicznych),
 • dla poszukujących uzasadnienia i potwierdzenia, czy dany wyrób jest wyrobem medycznym 

zakres   Zakres prac:

 • Kwalifikacja wyrobu ( wyrób medyczny, produkt leczniczy, kosmetyk lub suplement diety) 
 • Analiza wyrobu pod względem przeznaczenia i sposobu działania
 • Określenie ryzyk związanych ze stosowaniem wyrobu zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem 
 • Ocena składu wyrobu (np.  substancji ) lub. części składowych (np hardware lub software)
 • Analiza ilościowa i jakościowa dotycząca zawartości danych substancji w wyrobie 
 • Analiza praktyk klasyfikacji stosowanej w UE 
 • Określenie sposobów przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu przy zmianie klasy wyrobu
 • Szacowanie kosztów i czasu potrzebnego do oceny zgodności wyrobu przy zmianie jego klasy 
Wynikiem prac przy potwierdzaniu klasy wyrobu jest ekspertyza na piśmie z uzasadnieniem danej klasyfikacji z powołaniem na odpowiednie (normy, dyrektywy, rozporządzenia, interpretacje i przykłady zastosowań)

korzysci   Korzyści

 • Ograniczenie ryzyk finansowych związanych z produkcją lub importem wyrobu który nie spełnia defnicji wyrobu medycznego lub został źle zakwalifikowany
 • Uniknięcie kosztów  i kar finansowych związanych z wycofaniem wyrobu z rynku 

inf   Potrzebne informacje:

 • Ekspertyza może być dokonana na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej producenta /importera lub przekazanych dokumentów wyrobu. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem w celu kompletacji niezbędnych dokumentów do wykonania ekspertyzy.

  

W przypadku gdy klasa wyrobu nie jest zgodna z deklarowaną przez producenta MEDDEV nie podejmuje się jej rejestracji 

zakres Usługi po zatwierdzonej klasie wyrobu 

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt