logo
Powiadomienie lub zgłoszenie wyrobu medycznego

I Zgłoszenie wyrobu

cel  Cel: Wprowadzenie wyrobu na rynek UE.

dla kogo  Dla kogo: Dla producentów (OEM, OBL), autoryzowanych przedstawicieli.

zakres  Zakres usługi:

 • weryfikacja poprawności klasy wyrobu
 • skompletowanie dokumentacji technicznej wyrobu 
 • określenie brakujących dokumentów wymaganych przy rejestracji
 • kompleksowe sprawdzenie wszystkich dokumentów na zgodność z dyrektywami
 • sprawdzenie obowiązujących norm dla danego urządzenia
 • przegląd lub przygotowanie analizy ryzyka wyrobu medycznego
 • przegląd danych klinicznych i pomoc w przeprowadzeniu oceny klinicznej 
 • przegląd proponowanych etykiet i instrukcji użytkowania
 • kodyfikacja (nadanie kodów wyrobów GMDN),
 • wypełnienie obowiązującego wniosku zgłoszeniowego,
 • złożenie wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie
Wynikiem prac jest zgłoszenie wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

korzysci  Korzyści: Ograniczenie ryzyk związanych z wprowadzeniem wyrobu niezgodnego z wymaganiami UE.

koszt  Koszt i czas potrzeby do wykonania usługi zależy od stopnia złożoności wyrobu (rodzaju, klasy, składu) i       obszerności dokumentacji wymagającej weryfikacji.

II Powiadomienie o wyrobie

cel  Cel: Wprowadzenie wyrobu z oznakowaniem CE na polski rynek.

dla kogo  Dla kogo: Dla importerów i dystrybutorów.

zakres  Zakres usługi:

 • weryfikacja poprawności klasy wyrobu,
 • sprawdzenie i kompletacja wymaganych dokumentów dotyczących wyrobu ,
 • wypełnienie obowiązującego wniosku rejestrowego,
 • złożenie dokumentów w Urzędzie,
Wynikiem prac jest powiadomienie o  wyrobie  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych   

korzysci  Korzyści: Wygoda i bezpieczeństwo związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku w Urzędzie (za klienta).

czas  Czas realizacji usługi: 7-14 dni od czasu przekazania niezbędnych dokumentów.

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt