logo
Autoryzowany przedstawiciel

cel Cel: Pełnienie roli autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE. 

dla kogo Dla Kogo: Dla importerów i producentów. 

zakres  Zakres prac :        

          W ramach naszej usługi Autoryzowanego Przedstawiciela oferujemy:

 • rejestrację wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • aktualizację informacji o wyrobie,
 • oznakowanie wyrobu,
 • przechowywanie dokumentacji wyrobu producenta i jej udostępnianie na wezwanie organu nadzorującego wyroby medyczne,
 • rejestrację i zarządzanie incydentami,
 • opcjonalnie - ubezpieczenie wytwórcy od skutków incydentu medycznego.
Wynik umowy: Nadzór nad wyrobem na terenie UE 

korzysci  Zalety  :

 • brak potrzeby otwierania oddziału firmy na trenie UE,
 • powierzenie zarządzania dokumentacją wyrobu medycznego profesjonalnemu partnerowi,
 • szybkie reagowanie na incydenty medyczne, 
 • komunikacja z urzędami UE i jednostkami certyfikacyjnymi z ramienia producenta.

dane  Dane wejściowe:

 • Umowa z producentem 

koszt  Koszt i czas:

 • Koszt zależy od klasy i ilości wyrobów. 
 • Umowa podpisywana jest na minimum rok czasu. 
MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt