logo
Weryfikacja projektu i budżetowanie

cel  Cel: Opracowanie wstępnej ścieżki wprowadzenia wyrobu na rynek, mając na uwadze koszt i czas całego procesu.

dla kogo  Dla kogo: Dla firm typu start-up, których wyrób jest w fazie projektowania lub wstępnej koncepcji.

zakres  Zakres prac : 

                Ocena wstępna projektu wyrobu​​ obejmuje określenie:

 • wymagań funkcjonalnych oraz dotyczących parametrów i bezpieczeństwa, odpowiednio do zamierzonego zastosowania,

 • wymagań ustawowych i przepisów,
 • klasy wyrobu, 
 • potencjalnych ryzyk związanych z wprowadzeniem wyrobu na rynek, 
 • ścieżki procedury zgodności,
 • potrzeb przeprowadzania oceny klinicznej lub badań klinicznych,
 • przybliżonych kosztów i czasu realizacji oceny zgodności niezbędnej do wprowadzenia wyrobu na rynek europejski.

             Opcjonalnie:

 • wycena zdolności patentowej i ochrony patentowej,
 • wycena badań klinicznych (jeżeli, w wyniku przeprowadzonej analizy, okażą się one niezbędne)
 • wycena ubezpieczenia od wycofania wyrobu z rynku (recall)
Wynikiem prac jest dokładna wycena projektu wraz z określenie optymalnej ścieżki jego wprowadzenia na rynek

korzysci  Korzyści:

 • obiektywna wycena kosztów realizacji projektu,
 • identyfikacja ryzyk związanych z wyrobem już na etapie projektowania,
 • ograniczenie kosztów, w wyniku podjęcia działań zapobiegawczych.

dane  Dane wejściowe:

 • projekt wyrobu (koncepcja)

 

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt