logo
Wdrażanie systemu jakości PN-EN ISO 13485:2016

cel  Cel: Wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu PN-EN ISO 13485 : 2016  

dla kogo  Dla kogo:

System ISO 13485:2016 przeznaczony jest dla wszystkich producentów wyrobów medycznych, a w szczególności:

 • Producentów wyrobów medycznych OEM (Own Equipment Manufacturer) i OBL (Own Brand Labeling);
 • Dostawców producentów wyrobów medycznych, którzy poprzez wdrożenie Systemu Jakości stają się wiarygodnymi partnerami i tym samym zwiększają konkurencyjności produkowanych przez siebie komponentów wyrobów medycznych.

zakres  Zakres prac:

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Jakości ISO 13485:2016:

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 13485 (audit wstępny);
 • Analiza ryzyka wyrobu medycznego w celu określenia zakresu systemu ISO 13485:2016;
 • Określenie procesów zarządzania pod kątem minimalizacji ryzyk i kosztów związanych z ich nadzorowaniem; 
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie dokumentacji systemowej:
  • mapy procesów,
  • procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur systemu;
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 • Przegląd zarządzania;
 • Wybór Jednostki Certyfikującej;
 • Udział konsultanta w audycie zewnętrznym ( na życzenie klienta);
 • Wykonanie działań korygujących (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
Wynikiem prac jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji systemowej i jej wdrożenie w organizacji.

korzysci  Korzyści:

 • Zwiększenie wiarygodności firmy i podniesienie jej konkurencyjności;
 • Spełnienie warunku koniecznego do rejestracji dla producentów wyrobów w klasach Is, Im, Ir, II i III.

koszt  Koszt i czas:  Zależy od klasy wyrobu i roli przedsiębiorstw a w procesie wprowadzania wyrobu na rynek.

zakres  Usługi powdrożeniowe lub pocertyfikacyjne systemu ISO 13485:2016

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt