logo
Osoba odpowiedzialna za zgodność regulacyjną

cel  Cel:  Nadzór nad zgodności regulacyjną wyrobu medycznego 

dla kogo  Dla kogo: Producent oraz upoważniony przedstawiciel 

zakres  Zakres usługi 

  • zapewnienie odpowiedniego sprawdzania zgodności wyrobów zgodnie z systemem zarządzania jakością, w którym te wyroby są wytwarzane, przed zwolnieniem wyrobu
  • sporządzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności UE
  • zapewnienie przestrzegania obowiązków w zakresie nadzoru po wprowadzeniu do obrotu
  • zapewnienie spełnienia obowiązków w zakresie zgłaszania do odpowiednich organów takich zdarzeń jak poważne incydenty medyczne z wyrobem czy zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństw
Wynikiem prac jest utrzymanie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi i jakościowymi

korzysci  Korzyści:

  • Ograniczenia kosztów wynikające z oddelegowania do tej roli dodatkowego pracownika 
  • Szybka i bierząca aktualizacja stanu prawnego danego wyrobu medycznego 

inf  Wymagane informacje 

  • Dane producenta OEM ( Orginal Equipment Manufacturer ) 
  • Dokumentacja wyrobu który jest lub będzie wprowadzadzany na rynek 

koszt  Koszt i czas:

zakres Usługi dodatkowe związane z  pełnieniem roli osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną 

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt