logo
Wyroby na zamówienie ( zgłoszenie)

cel Cel: Zgłoszenie wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie

dla kogo Dla kogo: Dla wszystkich placówek medycznych wykonujących wyroby medyczne na zamówienie np..

 • Korony dentystyczne , mosty dentystyczne, korony dentystyczne tymczasowe, mosty dentystyczne tymczasowe
 • Licówki dentystyczne , wkłady koronowe , wkłady koronowe korzeniowe , częściowe protezy zębowe
 • Całkowite protezy zębowe , szyny okluzyjne , aparaty ortopedyczne aktywne, aparaty ortodontyczne pasywne
 • Łączniki implantologiczne , Szyny chirurgiczne

zakres Zakres usług doradczych polega na:

 • Opracowanie opisu wyrobu i wypełnienie odpowiedniego oświadczenia
 • Zgłoszenie wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ;

korzysci Korzyści:

 • Spełnienie wymogu prawnego w zakresie  dokonywania zgłoszeń wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918)

 • Skorzystanie z ulgi podatkowej 8% VAT przy sprzedaży wyrobu medycznego
 • Budowanie zaufania do marki produktu jako legalnie wprowadzonego do obrotu

inf Wymagane informacje 

 • Zgodnie z oświadczeniem zgłoszeniowym

koszt Koszt  i czas

 •  Koszt usługi 300 zł netto przy pierwszym zgłoszeniu każde następne w miesiącu 200 zł netto
 • Czas realizacji max 2 dni
MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt